Polski Kodeks Cywilny określa katalog dóbr osobistych, za których naruszenie możemy dochodzić zadośćuczynienia lub odszkodowania. Należy do nich także ochrona naszego wizerunku.

Wizerunek – to znaczy?

Jest to każde utrwalenie fizyczności człowieka, przez które może on zostać rozpoznany. Dotyczy to np. sytuacji zrobienia fotografii, portretu czy utrwalenia osoby na filmie. Problem ten regulowany jest na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim, która reguluje zasady jego rozpowszechniania.

Kiedy można rozpowszechniać wizerunek?

Można sprowadzić to do kilku podstawowych zasad. Ktoś nie ma prawa publikacji naszego zdjęcia czy materiału wideo, jeżeli:

  • nie wyraziliśmy na to zgody ( w sposób nie budzący wątpliwości),
  • nie jesteśmy osobą powszechnie znaną i nie rozpowszechnia się go w związku ze sprawowaniem funkcji publicznych,
  • stanowimy osobny „element” , a nie szczegół całości, np. zdjęcie tłumu kibiców podczas meczu.

Co zrobić, gdy naruszono nasze dobro osobiste?

Przede wszystkim – działać. Naruszenie dóbr osobistych powinno być ścigane przez prawo tak samo, jak popełnienie innych przestępstw. Skutki publikacji naszego wizerunku bez zgody mogą być bardzo negatywne.

Według przepisów, gdy ktoś naruszy nasz wizerunek mamy prawo do wystąpienia z szeregiem roszczeń:

  • o zaniechanie rozpowszechniania,
  • usunięcie skutków - np. przeprosiny na łamach gazety,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • odszkodowanie za szkodę poniesioną w związku z rozpowszechnieniem (np. zwolnienie z pracy),
  • zapłata sumy na wskazany cel społeczny.

Być może nie można cofnąć złego wrażenia, jakie wywarło rozpowszechnienie naszego wizerunku bez zgody, jednak można podjąć działania mające na celu uzyskanie rekompensaty. Szczególnie popularną formą roszczeń jest usunięcie skutków oraz wystąpienie o zadośćuczynienie.